Contrologia

Martina 120La Contrologia, que és la manera com el seu creador anomenava al mètode Pilates, té com a principal objectiur aconseguir un cos més fort i flexible, a més d’una figura més estilitzada. Consisteix en un programa d’entrenament físic i mental que es dedica a explorar el potencial de canvi del cos humà.

L’objectiu final de l’entrenament a partir del mètode Pilates és assolir un millor funcionament corporal basant-se en l’enfortiment del centre d’energia. Per al mètode Pilates, el centre d’energia és la circumferència del tronc inferior, l’estructura que soporta i reforça a la resta del cos.

El mètode es basa en l’aplicació de sis principis bàsics fonamentals:

  • centre
  • concentració
  • control
  • precisió
  • respiració
  • fluïdesa en els moviments