Certificació oficial de Romana's Pilates

Certificació oficial de Romana’s Pilates

La complexitat del mètode Pilates exigeix que la direcció de la planificació del treball no es faci de qualsevol manera. És essencial que la decisió sobre quins exercicis farà cadascú la prengui un professional amb la formació adequada. La certificació oficial en Romana’s Pilates s’obté després d’un procés de formació molt exigent que es cursa en tres nivells diferents: bàsic, intermig i avançat.

Es tracta d’un programa educatiu que segueixen els instructors que tenen més coneixements i professionalitat en aquest mètode. De fet, el llegat del mètode va passar de Joseph Pilates a Romana Kryzanowska i continua avui dia en la xarxa internacional de professors certificats. Martina Blume, que disposa de la Certificació Oficial de Romana’s Pilates, va obtenir el nivell avançat en l’examen que va fer a l’estudi original de Pilates a Nova York.