Control

Grup 016Quan el treball amb el mètode Pilates és fa des del centre i amb absoluta concentració es controlen els moviments que es fan sense permetre que els hàbits -gairebé sempre erronis- els dominin. Joseph Pilates va anomenar el seu mètode L’Art del Control o contrologia. És important aconseguir el control del cos en moviment, de la ment sobre el cos i del patró de respiració.