L’Estudi

Estudi 130L’Estudi Pilates Girona de Martina Blume és un espai on es treballa exclusivament amb el mètode creat fa més de 80 anys per Joseph Pilates.

Què hi trobaràs?

La possibilitat de fer un treball rigorosament dirigit que et permetrà progressar de manera constant en l’objectiu d’aconseguir un cos més fort i flexible a través de l’autèntic mètode Pilates.

Què en pots esperar?

  • Aconseguiràs un bon to muscular enfortint i tonificant el cos sense augmentar el volum muscular i estilitzant la teva figura.
  • Augmentaràs la teva flexibilitat, l’agilitat, el sentit de l’equilibri i milloraràs la coordinació de moviments.
  • Milloraràs l’alineació postural i aniràs corregint els hàbits posturals incorrectes.
  • Aconseguiràs un estat de relaxament global i eliminaràs l’estrés i les tensions musculars.
  • Notaràs com tens més vitalitat i força per afrontar el dia a dia.