Precisió

Grup 017En el mètode Pilates tots els exercicis tenen una estructura clara, una forma precisa i una dinàmica adequada. Els exercicis van ser dissenyats amb la finalitat d’obtenir el màxim benefici de cadascun d’ells. S’ha de tenir molta atenció en els detalls ja que la qualitat dels moviments és més important que la quantitat.