Respiració

Grup 038En el mètode Pilates la respiració s’ha d’adequar coordinadament amb els moviments. Per a Joseph Pilates forçar l’espiració completa era clau per a una correcta inspiració. Segons ell calia expulsar l’aire viciat dels pulmons completament abans de tornar a fer la següent inspiració. Normalment, s’inspira en el punt d’esforç i s’espira en la relaxació, tot i que aquest sistema pot canviar en funció del tipus d’exercici.